Αρχική Δικαιοσυνη Σφαλιάρα σε Αδωνη-ΓαλαζοπρασινοΚΚΕ πλειοψηφία από τον Αρειο Πάγο για τους μάρτυρες της...

Σφαλιάρα σε Αδωνη-ΓαλαζοπρασινοΚΚΕ πλειοψηφία από τον Αρειο Πάγο για τους μάρτυρες της ΝΟΒΑΡΤΙΣ!

2023
0
ÄçìïóéïãñÜöïé êáé ôå÷íéêïß ôçëåïðôéêþí óõíåñãåßùí Ýîù áðü ôï êôÞñéï ôïõ ¢ñåéïõ ÐÜãïõ, ÔåôÜñôç 25 Öåâñïõáñßïõ 2015. Ï ðñþçí õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ äéêÜæåôáé óôï Åéäéêü äéêáóñÞñéï üðïõ åßíáé áíôéìÝôùðïò ìå äýï êáêïõñãÞìáôá ãéá ôç öåñüìåíç äéáãñáöÞ ðïõ äéÝðñáîå áðü ôç «ëßóôá ËáãêÜñíô» ôñéþí ïíïìÜôùí óõããåíéêþí ôïõ ðñïóþðùí. Ç äßêç èá äéåîá÷èåß óôçí áßèïõóá ôçò ÏëïìÝëåéáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, åêåß üðïõ ôï 1991 åß÷å ãßíåé ç äßêç ãéá ôçí õðüèåóç ÊïóêùôÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

 

ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Σφαλιάρα ξεγυρισμένη από την οποία δεν έχουν συνέλθει ακόμα στη Νέα δημοκρατία,στο ΚΙΝΑΛ και στο …επαναστατικό ΚΚΕ από τον Αρειο Πάγο.

Το Ανώτατοο δικαστήριο δεν υπέκυψε στη γοητεία της Εξουσίας και της μπουρζουαζίας της Νέας Δημοκρατίας  και του ΚΙΝΑΛ και δια του Αντεισαγγελέα κ.Μπρακουμάτσου, τους διέταξε να μην βγάλουν τις “κουκούλες” και να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές ταυτότητες των υπο προστασία μαρτύρων στο σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιώνοντας για μια ακόμα φορά την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη έδωσε εντολή στους υπο προστασία μάρτυρες να καταθέσουν ,όπως ακριβώς εκείνοι επιθυμούν στην Εξεταστική και οχι με τα πραγματικά τους ονόματα ,όπως ήθελε μια αισχρή νομικά πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει ότι ο τρόπος κατάθεσης των προστατευομένων μαρτύρων καθορίζονται από : 1) το νόμο 2928/2001, 2) το άρθρο 218 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 3) την υπ΄ αριθμ. 429/2018 κοινή υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4, του άρθρου 218 ΚΠΔ αναφέρει:
«Τα μέτρα προστασίας (φύλαξη, τρόπος κατάθεσης κ.λπ.) λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλεια μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή αν δεν συνεργάζεται για την επιτυχία του».

Ο Αδωνης Γεωργιάδης,ο νομικός του συμβουλος Θάνος Πλέυρης και μερικοί ακόμα είχαν επιβάλλει στην Επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία,στο ΚΙΝΑΛ και στο ΚΚΕ την άποψη ότι ουσιαστικά “δεν υπάρχουν μάρτυρες υπό προστασία”.

Και άρα έπρεπε να καταθέσουν με τα ονόματά τους η με γυμνά τα πρόσωπά τους,όπως κατέθεσαν στον Αντεισαγγελέα κ.Σοφουλάκη.

Ουσιαστικά για μια ακόμα φορά η Ελληνική Δικαιοσύνη κάλυψε ότι μόνο τους τυπικούς χειρισμούς της Ελένης Τουλουπάκη,αλλά και την ουσία διατηρώντας το καθεστώς προστασίας στους μάρτυρες.

Αυτό που απομένει και σίγουρα θα επιχειρήσει αυτή η αισχρή, νομικά, πλειοψηφία θα είναι να ξηλώσουν την κ.Τουλουπάκη απο Εισαγγελέα Διαφθοράς,ώστε αντικαταστάτης της να άρει το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων.

Θα έλεγε κανείς ότι δικαιολογημένα αμφισβητούν την ουσία των μαρτυρικών καταθέσεων ,αν η κυβέρνηση δια του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης είχε παρουσιάσει δημόσια ένα έγγραφο προς την Αμερικανιή Δικαιοσύνη και μια επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ για να ζητήσουν στοιχεία για το σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ.

Εστω για γιατρούς….

Από τη στιγμή που τέτοια κίνηση δεν υπάρχει,από την στιγμή που γιατροί που βρέθηκαν με εκατομμύρια ευρώ απο την Εισαγγελία ΔΙαφθοράς και παραπέμφθηκαν αθωώθηκαν σε δεύτερο (στον πρώτο είχαν “φάει” 45 χρόνια κάθειρξης)επι Νέας Δημοκρατίας το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι:

” να βγάλουμε την κουκούλα από τους μάρτυρες και να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο και στο επίπεδο των γιατρών,γιατί αν μιλήσουν καήκαμε”…

Οσο δικαιώνεται η κ.Τουλουπάκη από τη Δικαιοσύνη,τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιέσεις να την εκδιώξουν από την θέση της για να βρούν “πρόθυμο” να βάλει κουκούλα στο σκάνδαλο.

Υπάρχουν πρόθυμοι;

Ρωτήστε τον πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρη Δημόπουλο να σας περιγράψει τι τράβηξε από την στιγμή που έστειλε επώνυμους στο εδώλιο…

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here