Αρχική Δικαιοσυνη Κράτος-κοράκι άρπαξε και χάρισε 58 δισεκατομμυρια!Πρώτη κατοικία με μαϊμού πλειστηριασμούς στα χέρια...

Κράτος-κοράκι άρπαξε και χάρισε 58 δισεκατομμυρια!Πρώτη κατοικία με μαϊμού πλειστηριασμούς στα χέρια δικαστών,τραπεζικών και πολιτικών! Φωτιά από Νικήτα Κακλαμάνη-Τσίπρα-ΕΣΤΙΑ-Νίκο Νικολόπουλο με ονόματα και διευθύνσεις!!!Βιντεο

1812
0

ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ πιστεύει ὅτι τά δικαστήριά μας –καί δή τά ἀνώτατα, ἀποφασίζουν μέ κριτήρια νομικά. Ἀμιγῶς νομικά. Καί τό ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐκλήθη νά ἀποφανθεῖ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου στήν προχθεσινή διάσκεψή της, τέτοιο ἦταν. Ἀφοροῦσε τήν λεγόμενη «ξενοδικία».

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἄν, δηλαδή, μπορεῖ μέ συμφωνία νά ἐπεκτείνονται τά ὅρια τῆς ἐκπροσώπησης τῶν ὑποκειμένων τῆς δίκης ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. Ἐάν ἁπλούστερα μπορεῖς νά παρασταθεῖς στό δικαστήριο γιά λογαριασμό ἄλλου καί νά διεκδικήσεις τίς ἀπαιτήσεις του, προσφεύγοντας ὑπέρ του, ἀκόμη καί γιά ἀναγκαστική ἐκτέλεση καί πλειστηριασμό. Αὐτό ἦταν τό ἐπίδικο: ἄν οἱ λεγόμενοι services, οἱ ὑπεργολάβοι τῶν πλειστηριασμῶν γιά λογαριασμό τῶν funds –μέ νομικούς ὅρους «διαχειριστές ἀπαιτήσεων», μποροῦν νά παρασταθοῦν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης χωρίς νά ἔχουν συμβατικό δεσμό μέ τούς ἀντιδίκους τους.

Τό θεμέλιο τῆς ποινικῆς μας δικονομίας ὅριζε μέχρι προχθές ὅτι δικαίωμα δικαστικῆς προστασίας ἔχει μόνον ὅποιος εἶναι ὑποκείμενο τῆς ἔννομης σχέσης. Μέ τήν προχθεσινή ἀπόφασή της, ἡ «κυβερνῶσα» Ὁλομέλεια ἀνέτρεψε αὐτό τό θεμέλιο καί ὅρισε ὅτι τρίτοι μποροῦν νά κάνουν τά «θελήματα» τῶν ὑποκειμένων καί νά ἀντιδικοῦν μέ φυσικά πρόσωπα, μέ τά ὁποῖα δέν τούς συνδέει ἔννομη σχέση. Τό δικαστήριο ἀποφάσισε μέ ψήφους 54 ἔναντι 9 ὑπέρ τῶν funds ἀλλά καί ὑπέρ τῶν τραπεζῶν, τίς ὁποῖες μέ νόμο τοῦ 2003 –ὅταν δέν ὑπῆρχαν «κόκκινα» δάνεια– ἀπάλλαξε ἀπό φορολογία ὕψους 58 δισ. εὐρώ (γιά τίς μεταβιβάσεις τῶν ἀπαιτήσεων). Προφανῶς καί ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου καί τῶν 63 ἀξιότιμων Ἀρεοπαγιτῶν εἶναι σεβαστή. Μέ λύπη, ὅμως, πληροφορούμαστε ὅτι τά κριτήρια ἴσως καί νά μήν ἦταν ἀμιγῶς νομικά ἀλλά νά ἦταν καί πολιτικά. Κάτι πού προκύπτει εὐθέως καί ἀπό τίς διαρροές πού κάνουν στά ΜΜΕ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ρεπορτάζ σελίδα 2). Ὅσα συνέβησαν τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στούς διαδρόμους ἀλλά καί πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες στόν Ἄρειο Πάγο, μᾶλλον δέν περιποιοῦν τιμή σέ κανέναν. Δικηγόροι τραπεζῶν, καθηγητές συνταγματικοῦ δικαίου ἦταν παρόντες κάθε μέρα ἐκεῖ, γιά νά ἀσκήσουν μέ κομψό τρόπο πιέσεις ὑπέρ τῶν ἀπόψεών τους.

Οἱ ἐννέα δικαστές πού διαφώνησαν μέ τό «πράσινο φῶς» γιά τούς πλειστηριασμούς (οἱ Ἀρεοπαγῖτες Βενιζελέας, Πλατιᾶ, Νάκου, Τζούμαρη, Πρίγκουρη, Μπερτσιᾶ, Πάπαρη, Νικόπουλος, Χασιρτζόγλου) λέγεται ὅτι δέχθηκαν λεκτικούς προπηλακισμούς μέχρι τέλους, προκειμένου νά καμφθοῦν καί νά ὑπαναχωρήσουν στίς ἀπόψεις τους. Ἀλλά τό χειρότερο, ἄν συνέβη: Πληροφορούμαστε ὅτι πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες τῶν γραφείων (ὄχι ἐντός τῆς διάσκεψης) ἔγινε, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀπόπειρα πειθοῦς γιά ἀλλαγή στάσης μέ τά ἑξῆς ἐπιχειρήματα: «Σιγά, μήν ἐπιβραβεύσουμε τούς κακοπληρωτές!». Ἤτοι, 700.000 Ἕλληνες εἶναι γιά τόν Ἄρειο Πάγο συλλήβδην μπαταχτσῆδες. Ἐπίσης, λέγεται πώς ἀκούστηκε τό ἐπιχείρημα, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε διαφορετικά, θά καταπέσουν οἱ ἐγγυήσεις τοῦ “Ἡρακλῆ”, θά αὐξηθεῖ τό δημόσιο χρέος κατά 50 δισ. εὐρώ μέ νέα ἀπόφαση τῆς Eurostat καί θά ὁδηγηθοῦμε σέ νέο μνημόνιο.» Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ἀκούστηκε πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ἡ ἄποψη, ὅτι «ἄν ἀποφασίσουμε διαφορετικά ὑπέρ τῶν δανειοληπτῶν, θά χάσουμε τήν ἐπενδυτική βαθμίδα.»

Οἱ πηγές τῆς «Ἑστίας» εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρές. Πόσῳ μᾶλλον, ὅπως θά διαπιστώσετε ἀπό τό ρεπορτάζ τῆς σελίδας 2, ὅτι ταυτόσημη ὁρολογία χρησιμοποιοῦν ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἐάν ἰσχύουν ὅλα αὐτά τά κριτήρια λήψης τῆς ἀποφάσεως, δέν εἶναι ἀμιγῶς νομικά. Εἶναι καί πολιτικά. Στήν καλύτερη περίπτωση, ἀποτελοῦν ἐπίκληση τοῦ «δικαίου τῆς ἀνάγκης» (χρήση του ἔγινε στά μνημόνια ἀπό τό ΣτΕ), πού ἀμφιβάλλουμε ὅμως ἄν ἀναφέρεται στό κείμενο τῆς ἀποφάσεως. Ἐπειδή οἱ ἀνώτατοι δικαστές μας τούς ὁποίους σεβόμαστε καί ὑποληπτόμεθα, δέν ἔδωσαν ὅρκο στά funds, στούς servicers ἤ στούς οἴκους ἀξιολόγησης ἀλλά στό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι τά φρικώδη πού μᾶς μεταφέρθηκαν, δέν εἶναι ἀλήθεια. Θά περιμένουμε ἀπό τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου νά τά διαψεύσει γιά νά ἀνακουφιστοῦμε. Ὅπως θά ἀναμένουμε καί νά διαψεύσει ὅτι ἡ στάση μέρους τῆς Ὁλομελείας γιά ἕνα θέμα πού ἀκουμπᾶ τίς ἰδιοκτησίες χιλιάδων Ἑλλήνων, δέν διαμορφώθηκε μέ κριτήριο τίς προαγωγές τοῦ Ἰουνίου, ὅπως, ἐπίσης ψιθυρίζεται στούς διαδρόμους τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου μας, τό ὁποῖο κάθε Ἕλλην ἔχει μέχρι σήμερα πολύ ψηλά στήν συνείδησή του. Ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε διαρρήδην τήν σκέψη, ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν συμβεῖ. Ἐπειδή ὅμως οἱ πληροφορίες ἐπιμένουν, θά θέλαμε νά ἀκούσουμε τήν διάψευση καί ἀπό ἐπίσημα χείλη”

Ιδού και το άρθρο του Νίκου Νικολόπουλου

Δεν θα επιτρέψουμε να παραδώσουμε και το τελευταίο μας ταμπούρι (σπίτι), ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΑΚΟΥΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ όσα είπε το κρυφομητσοτακικό εξαπτέρυγο του Σημίτη;

Εάν η αλαζονεία έχει φράξει τα αυτιά των ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ, τότε κακό του κεφαλιού τους.

Εμείς πιστεύουμε πως τα όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου για τα αίτια της πτώσης του ΠΑΣΟΚ ,ισχύουν και στη περίοδο Μητσοτάκη.

«Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, η λαϊκή και η εκσυγχρονιστική, έδιναν διαρκώς εσωτερικές μάχες και η εξουσία ή η προοπτική της εξουσίας, τις κρατούσε ενωμένες αλλά διχασμένες», σημείωσε, για να προσθέσει πως ήρθε η κρίση ως «τεκτονικός σεισμός στον χώρο της κοινωνίας και προφανώς της πολιτικής» και «ταρακούνησε συθέμελα το πολιτικό σύστημα και κυρίως το κόμμα που ήταν εκείνη την στιγμή πάνω στο ρήγμα».

Συνέπεσε η εξήγηση της, με την ανάλγητη και απάνθρωπη απόφαση του Μητσοτάκη, να στηρίξει τα αρπακτικά και το κράτος των τραπεζών, που μετά την κατάπτυστη απόφαση των αρχιδικαστών είναι έτοιμοι, να βουτήξουν 700.000 ακίνητα και να πετάξουν στο δρόμο τους ιδιοκτήτες τους και δανειολήπτες.

Αρκεί να διαβαστούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, για να καταλάβουμε πως έρμαια στις ορέξεις των τραπεζών και των funds, αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που κινδυνεύουν, να χάσουν τα σπίτια τους μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο αρνείται να φέρει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να αναστείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές, όπως είχε ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά στέλνει τους δανειολήπτες κατευθείαν στα νύχια των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Καστοριά, για το κατά πόσο η κυβέρνηση θα βοηθήσει τον συνεπή δανειολήπτη ώστε να σώσει το σπίτι του, απάντησε μεταξύ άλλων:

«Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, εκεί γίνονται οι περισσότερες ρυθμίσεις που είναι οι ιδιωτικές διευθετήσεις μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των servicersκυρίως, που πλησιάζουν τα 30 δισ. Αφορούν σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας. Αυτοί ρυθμίζουν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί προφανώς, όταν κάποιος ρυθμίζει τις οφειλές του, τότε δεν υπάρχει η απειλή οποιαδήποτε πλειστηριασμού».

Ο Μητσοτάκης μίλησε για «ιδιωτικές διευθετήσεις μεταξύ των πολιτών, των τραπεζών και των servicers», επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρέμβει.

Αποκαλύπτεται σε αυτές τις λίγες γραμμές, ολόκληρη η δύσοσμη «πιστωτική μαφία» που έχει στηθεί, για την εκμετάλλευση των δανειοληπτών.

Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα των πολιτών και προσπαθεί, να αντιμετωπίσει το κύμα της λαϊκής οργής με τον ισχυρισμό «και η Αντιπολίτευση ευθύνεται».

Ένα γεγονός που όμως δεν μειώνει σε κανένα επίπεδο, τις δικές της ευθύνες για όσα η ίδια κάνει -και όσα δεν κάνει- τα τελευταία 4 χρόνια, που είναι σε αυτοδύναμη θέση εξουσίας.

Οι περισσότερες ρυθμίσεις που γίνονται από το Μητσοτάκη, όταν γίνονται, είναι απλά προσχηματικές με σκοπό να «κερδηθεί χρόνος».

Ο Μητσοτάκης το μόνο που θέλει είναι, να προλάβει τις εκλογές χωρίς πολλούς πλειστηριασμούς.

Εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ κόμματος βροντοφωνάζουμε, πως εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση που να προασπίσει τα συμφέροντα των δανειοληπτών, είναι προδιαγεγραμμένο ότι οι δανειολήπτες θα χάσουν τελικά ολόκληρη την περιουσία τους.

Όλα τα κινήματα και οι σύλλογοι δανειοληπτών, καθώς και οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας συμπίπτουν στην εκτίμηση πως, αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή και βούληση αργά η γρήγορα εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα βρεθούν σε κατάσταση υποχρεωτικής χρεοκοπίας και τελικά θα χάσουν όλη τη περιουσία τους.

Είναι αδιανόητο οι ψηφοφόροι με την δίκη τους ψήφο, να επιτρέψουν τον οικονομικό και επαγγελματικό αφανισμό τους.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης η προστασία των δανειοληπτών, γίνεται εφόσον υπάρχει η βούληση του κυρίαρχου λάου να τιμωρήσει τα κόμματα που κάνουν πλάτες στο ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Υπάρχουν νόμοι που ψηφίστηκαν στην Ελλάδα και εξασφάλιζαν την περιουσία, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των δανειοληπτών.

Τα κόμματα και οι Αρχηγοί λείπουν, που θα διαλέξουν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι των ΚΟΡΑΚΙΩΝ

Στις εκλογές που έρχονται καλούμαστε να ψηφίσουμε, κόμματα και πολιτικούς που θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της υπερχρέωσης και πραγματικές «δεύτερες ευκαιρίες».

Η λύση βρίσκεται στα χέρια μας !

Έχουμε πάρει την απόφαση να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας και να τους ανατρέψουμε αυτούς, που 12 χρόνια μας έχουν μαραζώσει και παίρνουν εύγε και μπράβο από τους ξένους δυνάστες δανειστές;

Επιτέλους θα αντιδράσουμε;

Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια, είδαμε το ΧΑΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ που μας περιμένει και στη καταπακτή που μας οδηγούν, τα συστημικά κόμματα εξουσίας με τους δεσμώτες ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Δεν θα τους επιτρέψουμε και δεν θα παραδώσουμε το τελευταίο ταμπούρι, το τελευταίο όρυγμα, που είναι το σπίτι μας, το κεραμίδι μας.

Είναι το τελευταίο οχυρό της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της ύπαρξης μας.

Μπορούμε να τους πετάξουμε από τις καρέκλες της εξουσίας.”

Ιδού και η εκπομπή του Ανδρέα Παπακυριακόπουλου με …ονόματα:

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here